Rešenja za servis valjaka

 Rifovanje i brušenje valjaka

Prečnika do 500 mm,

Ukupne dužine tela do 2100 mm,

Ukupne težine do 3000 kg.

Peskiranje valjaka

Prečnik do 350 mm,

Ukupne dužine tela do 1500 mm,

Ukupne težine do 1300 kg.

Struganje i brušenje valjaka bez demontaže

Prečnik do 800 mm,

Ukupna dužina tela do 2200 mm.

Merenje pohabanosti valjaka laserskim uređajem i na Vašoj adresi

RollCare se magnetima fiksira za valjak.

Uređaj prenosi bežičnim putem profil valjka na računar.

Specijalno dizajnirani softver omogućava vam lako merenje svih parametara.

BRZ I EFIKASAN NAČIN ZA UTVRĐIVANJE STEPENA POHABANOSTI VALJAKA I VEZA SA PERFORMANSAMA PROCESA